COLEGIO SAN PABLO VI - FÁTIMA

 

 

DINAMIZACIÓN  DA  LINGUA  GALEGA

 

 

PROXECTO DE FOMENTO DO USO DO GALEGO

EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA DO CENTRO